Türkçe İngilizce
Farkındalıkla Doğum

Günümüzde internette doğumla ilgili en çok aranan kelimelerden birisi “doğum ağrısı” kelimesi. Bu aslında bize kadınların doğum deyince ilk akla “ağrı” kelimesinin geldiğini gösteriyor. Kadınlar doğum yapmaktan bu ağrı nedeniyle haklı olarak korkuyor.

 

Doğum korkusunu azaltmanın yollarından biri de bilgilenmedir. Çünkü kişiler bilinmeyenden korkar. “Doğumu bilirlerse, korkuları da azalır” teorisinden yola çıkarak, günümüzde pek çok doğuma hazırlık sınıfları açılmıştır. Bunlardan biri de “Farkındalıkla Doğum” yaklaşımıdır.

 

Farkındalık kavramı

Farkındalık kavramı; yargılamadan, bir amaç doğrultusunda, «şu ana» dikkatle odaklanmaktan doğan bir bilinç halidir. Bir beden-zihin uygulamasıdır. Kökleri, meditasyon uygulamasına dayanır.

Farkındalık gereklidir çünkü farkında olarak; hem düşüncemizle, hem de  duygularımızla olan ilişkimize yakından bakarız. Böylelikle doğum sırasında istendik yaklaşımı sergileriz. Gevşeyebilir ve bebeğe yol verebiliriz. Çünkü zihnimizdeki düşünceler, duygularımızı, bu da; davranışlarımızı etkiler. Eğer farkındalık kasını pratik yaparak geliştirebilirsek, doğum deneyimimizi tümüyle etkileyecek olan "doğum algımızı” kontrol edebiliriz.

Farkındalık, “şu an ne hissediyorum” sorusuna kişinin kendi düşüncelerini, duygularını ve bedenini gözlemlemesi yoluyla verdiği cevaptır.

•       Şimdiki ana odaklanarak;

•       Ne hissediyorum?

•       Ne görüyorum?

•       Ne düşünüyorum?

•       Ne duyuyorum?

•       Bedenimde neler olup, bitiyor?

 

“Farkındalıkla doğum” nedir?

Farkındalıkla Doğum; Nancy Bardacke tarafından sistematize edilen ve “mindfulness-farkındalıkla doğum” olarak adlandırılan teknik, kadınların doğum korkusunu dönüştürmeye yardımcı olabilir. Bu yaklaşımda, hamilelik döneminde bir seri buluşmalar, nefes ve farkındalık meditasyonu pratiklerinin yer aldığı toplam dokuz haftalık bir doğuma hazırlık kursu ile kadınlardan günlük koşuşturmaları içinde yavaşlamaları, oturmaları ve içlerine bakmaları istenir. Nefese odaklanma pratikleri, bebekle bağ kurma ve duyguları hissedip, farkındalıkla doğum sırasında kullanma üzerine çalışılır.

Doğum ağrısı algısını dönüştürmek

Farkındalıkla doğum tekniğinin odak noktalarından biri de doğum korkusunun temelinde yer alan “acı” algısını dönüştürmektir. Farkındalıkla doğuma hazırlık seanslarımda; acının aslında bedenle ilgili bir sinyal verdiğini bebek bekleyen çiftlere anlatıyorum.  Acı aslında, hissedebilme yeteneğidir. Doğuştan bu yeteneğimiz olmasaydı, ciddi biçimde derimizin yandığı durumları hissetmeyebilirdik. Acı; aslında hayat kurtarıcıdır.

Doğum acısı, diğer acı türlerinden farklı bir kategoride ele alınır. Bu, aslında dönüştürücü bir acıdır. Tıpkı bir bebeğin diş çıkarırken yaşadığı acı deneyimi gibi, doğum acısı; büyüten, olgunlaştıran ve kadın bedeninin kökten dönüştüğü bir deneyimdir.

Kinetik öğrenme ile farkındalıkla doğum

Farkındalıkla doğum seanslarımda sıklıkla uyguladığım bir başka yöntem de kinetik öğrenme yani kişinin kendisinin yaparak öğrenmesidir. “Farkındalıkla Doğum” metodunda kullandığım buzlu suya elleri daldırma pratiği yaptırmak “acıyı dönüştürme” konusunda etkili olan bir pratiktir. Hamile kadından/eşinden, ellerini soğuk su dolu bir kaba batırmalarını ve bunu farkındalıkla yapmalarını istiyorum. Bu deneyimi nasıl yaşadıklarına odaklanıyorum. Suyun soğukluk derecesini, ilk pratikten, sonraki pratiklere doğru artacak şekilde ayarlıyoruz. İlk denemede iki parmak suya daldırılırken, diğer denemelerde elin tamamı, sonraki denemede iki elin tamamı şeklinde uygulamalar yapıyoruz. Kadından pratiğin sonunda, eller soğuk su ile temastayken neler olup bittiğiyle ilgili deneyimlerini paylaşmasını istiyorum. Ardından yapılacak uygulamada, bu sefer su ve parmaklar aynı kalacak şekilde nefesine odaklanmasını istiyorum. Çevresel koşullar aynı olduğu halde, değişen tek şeyin “dikkatin başka yöne yani nefese” yönlendirilmesiyle, ağrı hissinin daha farklı deneyimlenmesi ve kadının bu iki deneyim arasındaki farkı keşfetmesini bekliyorum.

Tüm hamile kadınlara “doğumunu farkındalıkla yapma” ve doğumun “orgazmik” yönünü keşfetmelerini dilerim.

 

Görsel Kaynak: @spiritysol

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller emzirmedanismanligi.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2015 - 2024